ДОМАРК® 10 ЕК

Продукт 23 от 105

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  100 г/л тетраконазол.

формулация: ЕК – емулсионен концентрат

 

Разрешена употреба:

Култура Болест Доза
Лозя Брашнеста мана / Оидиум 25-30 мл/дка
Краставици Брашнеста мана 50 мл/дка
Домати Брашнеста мана 40-50 мл/дка

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Домарк 10 ЕК е системен, листен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу брашнести мани по селскостопанските култури. Инхибитор на ергостеролния синтез, продуктът се абсорбира в растението за 2-4 часа и се придвижва системно по целия лист. Дъжд паднал след абсорбирането не намалява активността на продукта.

 

Три начина на действие:

1. ПАРНО ДЕЙСТВИЕ
Парното действие спомага за преразпределянето на продукта върху листната повърхност и новоформираните гроздове.
2. ТРАНСЛАМИНАРНО ДЕЙСТВИЕ
След проникване в растението Домарк се придвижва между листната повърхност и осигурява защита дори за ненапръсканите части на растението. Високата разтворимост на До800марк в масла позволява бързото му поемане през восъчните съставки на кутикулата на листата и дифундиране през тъканите на растението.
3. СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ
Относително високата разтворимост на Домарк във вода означава, че активната съставка се разтваря лесно в растението и се пренася ефективно до нетретираните части, като осигурява висока степен на защита, особено по време на бързия пролетен растеж.

Указания за употреба: Първо пръскане срещу оидиум по лоза – при дължина на леторастите 10-15 см; срещу брашнеста мана по тиквови и домати се пръска при поява на първите признаци на болестта. Следващите пръскания са през интервал от 7-14 дни в зависимост от климатичните особености. Употребявайте Домарк не повече от 2-3 пъти за вегетация в най-критичните за културите периоди.

 

Категория на употреба: ІI-ра професионална

КАРАНТИНЕН СРОК: краставици и домати – 7 дни, лозя – 30 дни

 свали лист за безопасност

Category: