ДЕЛМУР

Продукт 14 от 117

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ИНСЕКТИЦИД С КОНТАКТНО И СТОМАШНО БЪРЗО ИНИЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
25 г/л делтаметрин

 

ФОРМУЛАЦИЯ:
ЕК – емулсионен концентрат

 

УПОТРЕБА

Култура Неприятел Момент на приложение Доза
Семкови овощни видове (ябълки, круши, мушмули, японски мушмули, дюли, круши „Наши“) Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi),
Черна бобова листна въшка  (Aphis faba),
Памукова листна въшка (Aphis gossypi),
Кръвна въшка (Eriosoma lanigerum),
Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae),
Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae),
Ябълково-житна листна въшка (Rhopalosiphum insertum), Ябълково-живовлекова листна въшка
(Dysaphis plantaginea),
Зелена цитрусова листна въшка (Aphis spiraecola) 
Ларви на Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata)
внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка
Лозя (десертни и винени сортове) Шарен гроздов молец (Lobesia botrana) внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка
Картофи Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка
Домати, Патладжани Памукова листна въшка (Aphis gossypii) 
Картофена листна въшка  (Macrosiphum euphorbiae)
Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae)
Ларви на видове от род Heliothis (Heliothis sp.)
Памукова нощенка (Helicoperva armígera)
Точкова нощенка (Chrysodeixis chalcites)
Доматен миниращ молец  (Tuta absoluta)
Зимна нощенка (Agrotis segetum) 
Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) 
Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis)
внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка
Тиквички Памукова листна въшка (Aphis gossypii)
Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae)
Ларви на Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
Памукова нощенка (Helicoperva armígera) 
Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis )
внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка
Краставици, корнишони Памукова листна въшка (Aphis gossypii)
Листна въшка по марулата и салатата (Hyperomyzus lactucae) Ларви на Ипсилонова нощенка (Agrotis ipisilon)
Зимна нощенка (Agrotis segetum)
Памукова нощенка (Helicoverpa armígera)
Нощенки (Spodoptera sp.)
внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка
Пъпеши Памукова листна въшка (Aphis gossypii)
Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae)
Ларви на Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
Подземни нощенки  (Agrotis sp.)
Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) 
Египетска памукова нощенка  (Spodoptera littoralis)
Малка полска нощенка (Spodoptera exigua)
Ипсилонова нощенка (Agrotis ipsilon) 
Зимна нощенка (Agrotis segetum)
внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка
Дини Памукова листна въшка (Aphis gossypii) 
Зеленоивичеста листна въшка (Macrosiphum euphorbiae) Ларви на Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)
Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis)
Малка полска нощенка (Spodoptera exigua)
внася се при поява на неприятеля (ВВСН > 10) 50 мл/дка

 

**SPe8 – Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ДЕЛМУР е широкоспектърен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Активното вещество делтаметрин притежава много бърз инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели при редица култури. Решаващо значение за действието на продукта е хомогенното покритие на третираните части. 

 

КАРАНТИНЕН СРОК:

  • Дини и пъпеши, краставици и корнишони, тиквички, домати и патладжан – 3 дни
  • Семкови овощни видове (ябълки, круши, мушмули, дюля), лозя (десертни и винени сортове), картофи – 7 дни

Category: ,