Вуксал СЯРА

Продукт 34 от 117

Течна сяра с микроелементи за листно подхранване

• Специално разработен за култури със слята повърхност, с високи нужди от сяра (маслодайна
рапица, пшеница и др.);
• Високо съдържание на сяра (S) и микроелементи, лесно усвоими за растението;
• Допълнително съдържание на азот (15 %);
• Предотвратява и бързо коригира недостига на сяра;
• Микроелементи подпомагащи протичането на много важни процеси в растението;
• Подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене при рапица;
• Повишава съдържанието на протеин (глутен) при житните култури;
• Вуксал Сяра е смесим с голяма част от суспензиите на Вуксал и с повечето пестициди, но преди употреба се препоръчва да бъде направен тест за смесимост.

Да не се прилага по време на цъфтеж поради опасност от пригор по цветовете!
Да не се прилага при други култури освен препоръчаните!

 

 
Течна сяра с микроелементи за листно подхранване
  N SO3 Cu B Fe Mn Mo
% 15 52,2 0,004 0,01 0,02 0,012 0,01
г/л 200 696          
Катионните микроелементи (желязо, мед, манган и цинк) са в хелатна форма EDTA.

 

 
Култури, дози и момент на приложение
Култура: Цел и момент на приложение: Доза:
Житни култури (пшеница и ечемик) – братене
– първи възел и нарастване на стъблото
Повишаване на съдържанието на протеини (глутен).
0,3 – 0,5 л/дка в зависимост от нуждата на културата
Маслодайна рапица – нарастване на листата (наесен във фаза 4-6 лист)
– нарастване на стеблотоПредотвратяване и коригиране недостига на сяра
0,3 – 0,5 л/дка в зависимост от нуждата на културата