ВУКСАЛ Р 45

Продукт 22 от 117

СУСПЕНЗИОНЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ, СЪДЪРЖАЩ ФОСФОР, АЗОТ, БОР И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Състав Общ азот N

P2O5

 B  Cu  Fe  Mn  Mo  Zn
 %  10  31 0,02 0,05 0,1 0,05 0,001 1
 г/л  150 450 0,029 0,72 1,45 0,72 0,014 15

 

* Катионните микроелементи (желязо, мед, манган, цинк) са в хелатна форма (EDTA)*

 

Култура Момент на приложение Доза
Царевица 6 – 8 лист и 10 – 12 лист 100 – 200 мл/дка
Пшеница Братене; втори възел и преди цъфтеж 100 – 200 мл/дка
Рапица 4 – 6 лист; начало на удължаване на стъблото и преди цъфтеж 100 – 200 мл/дка
Соя 4 – 6 възел и формиране на шушулките 100 – 200 мл/дка
Трайни насаждения 2 – 3 приложения от преди цъфтеж до плодове с размер на орех; 4 – 5 приложения 100 – 150 мл/дка
Ориз Братене и удължаване на стъблото 100 – 200 мл/дка
Картофи Нарастване на клубените и след 14 дни 100 – 200 мл/дка
Слънчоглед 6 – 10 лист 100 – 200 мл/дка
Зеленчуци 2 – 3 приложения в период на вегетация 100 – 200 мл/дка

 

 

ВУКСАЛ Р 45 е иновативен листен тор суспензия за царевица и всички култури в селското стопанство и градинарството с повишени изисквания на фосфор, който не може да бъде предоставен с почвеното торене. При ниско съдържание на фосфор в почвата, доставян чрез корените на растенията, засяга добива и е критичен проблем по време на сезона при воден дефицит и засушаване. Добавянето на азот, цинк и всички други напълно хелатирани микроелементи предотвратяват небалансираното хранене в културните растения. Високото фосфорно съдържание дава възможност за бърза корекция на остър дефицит и превенция на скрити недостици. 
ВУКСАЛ Р 45 е идеалното листно хранене за допълване на почвеното торене.

 

ПРЕДИМСТВА

  • Много високо съдържание на фосфор.
  • Допълнително добавено умерено количество азот, което силно подпомага усвояването на фосфора.
  • Високо съдържание на напълно хелатиран цинк за гарантирано усвояване, много необходим за царевицата в критичните моменти.
  • Силна рН-регулация, чрез вградени буферни елементи.
  • Други напълно хелатирани микроелементи за гарантирано усвояване от растенията. 

 

 

Category: ,