БУЛНОВА

Продукт 3 от 117

ТЕЧЕН МИКРОБИАЛЕН NP ТОР

 

СЪСТАВ:
Бактерии: 
Azospirillum brasilense щам М 3 1х10CFU/ ml;
Pantoea dispersa щам С 3 1х108 CFU/ ml;
pH 6.88

*Продукт, позволен за употреба в биологичното земеделие, съгласно Регламент на ЕС 848/2018.

**ВКЛЮЧЕН В СПИСЪК ПО ЕКОСХЕМА 3

КУЛТУРА БРОЙ ТРЕТИРАНИЯ БУЛНОВА самостоятелно БУЛНОВА в комбинация с 50% с редуцирана доза торове
Зеленчуци 3-4 250-500 мл/дка 250 мл/дка
Трайни насаждени 4 250-500 мл/дка 250 мл/дка
Полски култури 1-2 250-500 мл/дка 250 мл/дка

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

БУЛНОВА съдържа патентована комбинация от две стимулиращи растежа на културата ризобактерии, които установяват симбиоза с кореновата система, с която обменят хранителни вещества, органични киселини, захари, амино киселини, витамини и други. Бактериите в БУЛНОВА са почвени обитатели, затова трябва да се приложи почвено, с достатъчно вода (30 л/дка).

При зеленчукови култури се препоръчва първото третиране да се осъществи възможно най-рано с предсеитбената обработка, второто само седмица след това, а третото и четвъртото  третиране може да направим в едномесечен срок след предходните.

Когато се употребява в млади насаждения, може да се започне употребата в по-ниски дози, като постепено се повишават, заедно с растежа на културата. Винаги е препоръчително продуктът да се прилага по-често в по-ниска доза, вместо еднократно приложение с висока доза. По този начин се подсигурява установяването на бактериите в почвата.

В ранните фази на развитие на пшеницата, необходимото количество Азот може да се покрие напълно от БУЛНОВА. След братене, нуждите на културата се повишават рязко и се препоръчва употребата на друг Азотен тор. По отношение на фосфора той се покрива напълно през целия вегетационен период, ако почвата е богата на органична материя или е била торена с Фосфор в предходни години.  

 

Употребата на БУЛНОВА има многостранен положителен ефект за развитието на културата, включващ:

 • Фиксиране на Азота от атмосферата (N).
 • Мобилизира неразтворими фосфати (P).
 • Прави налични и достъпни редица микроелементи.
 • Производство на фитохормони (ауксини, гиберелини и цитокинини).
 • Производство на сидерофори – повишаване бионаличността на Fe, а също и с възможността да образуват комплекси с други основни елементи (т.е. Mo, Mn, Co и Ni) в околната среда, подобрявайки усвоимостта им.
 • Производство на естествени антибиотици в малки количества, което отблъсква патогените бактерии. 
 • Производство на екзополизахариди.
 • Производство литични ензими, които нарушават клетъчната стена на околните грам-положителни бактерии, което води до загуба на патогенния им потенциал.
 • Подобрява структурата на почвата – повишавайки ограничната материя, подпомага образуването на почвени агрегати, спомага намаляване солите в почвата.
 • Индуцирана системна резистентност при културата и увеличава естествената устойчивост към биотични и абиотични фактори.
 • Употребата на БУЛНОВА може да запази добивите и при 30-50% по-ниски разходи за торене.

 

свали лист за безопасност