БОЛТ XL

Продукт 24 от 105

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л пропиконазол

ФОРМУЛАЦИЯ: ЕК – Емулсионен концентрат

УПОТРЕБА:

Култури Патогени Доза
Пшеница

Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis),

Листни петна (септориоза) (Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici))

50 мл/дка
Ечемик Листен пригор (ринхоспотиоза) (Rhynchosporium secalis), хелминтоспориоза (Pyrenophora teres) 50 мл/дка
Овес Коронеста ръжда (Puccinia coronata) 50 мл/дка
Ръж

Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

Кафява ръжда (Puccinia recondita)

50 мл/дка
Тритикале Листни петна (септориоза) (Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici)) 50 мл/дка

 

Н

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

БОЛТ XL е системен фунгицид за контрол на широк спектър от болести по листата и класа на зърнено-житните култури.

Активното вещество пропиконазол е триазолен фунгицид с предпазно, лечебно и системно действие.

Пропиконазол принадлежи към групата на DMI фунгицидите (инхибитори на деметилирането при синтеза на ергостерол). В следствие на инхибиране на ензима С14-деметилаза се нарушава биосинтеза на ергостерол, който е необходим за правилното изграждане и функциониране на клетъчните стени на гъбния патоген. Липсата на нормално производство на ергостерол води до забавяне и спиране на нарастването на гъбния мицел и по този начин ефективно предотвратяване на последващо заразяване и навлизане на патогена в тъканите на растението.

След приложението, БОЛТ XL бързо се абсорбира от листата,  придвижва се по цялата листна петура и по ксилема към горната част на растението, като по този начин осигурява опазване и на новия прираст.

 

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

За постигане на оптимални резултати се препоръчва БОЛТ XL да се прилага превантивно за предпазване от заразяване, но също така има и лечебно действие когато е приложен в ранните етапи на развитие на заразата.

Продуктът да се прилага преди или веднага след поява на първи признаци на зараза. Контролът на болестта става по-труден след като патогените вече са се развили и разпространили и това може да доведе до намаляване на потенциалния добив от културите.

Да не се прилага върху мокри листа или в случай на непосредствено предстоящ валеж.

Повторно влизане в третираните площи:  Да не се навлиза в третираните площи до 48 часа след третирането.

Последващи култури: Възможно е отглеждането на всички култури в рамките на нормалната ротация.

 

Количество работен разтвор: 10-40 л вода/дка.

Техника на приложение: механизирана наземна техника

Максимален брой приложения: 1 приложение за година

Карантинен срок: 35 дни

 

свали лист за безопасност

 

Category: