БИОШИЛД ТОП

Продукт 19 от 105

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 350 г/л тиофанат-метил + 20 г/л тетраконазол

ФОРМУЛАЦИЯТА: ФСконцентрирана суспензия за третиране на семена

 

УПОТРЕБА

Култура Болест Доза
Пшеница

Загиване на кълновете  (Fusarium sp.,  Pythium sp., Drechlera sorokiniana);

Снежна плесен (Microdochium nivale);

Твърда (мазна, миризлива) главня (Tilletia foetida / Tilletia laevis, Tilletia caries / Tilletia tritici)

100 мл / 100 кг семена

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

БИОШИЛД ТОП е системен фунгицид за контрол на болести, пренасяни чрез семената и почвата около тях.

БИОШИЛД ТОП съдържа две активни вещества с широк спектър на фунгицидно действие и с предпазни, лечебни и изкореняващи свойства.

Тиофанат-метил е фунгицид от групата на бензимидазолите с предпазно и изкореняващо действие, който контролира широк  спектър от гъбни патогени от клас Ascomycetes, Deuteromycetes и някои Basidiomycetes. Той се абсорбира от листата и корените и проявява системно действие. Той нарушава формирането на микротубулите по време на митозата на клетките на гъбата. Тиофанат-метил притежава и предпазно и изкореняващо действие.

Тетраконазол е фунгицид от групата на коназолите с предпазно, лечебно и изкореняващо действие, който контролира широк спектър от гъбни болести. Абсорбира се от корените, стъблото и листата и се транслоцира до всички части на растението. Тетраконазол е инхибитор на синтеза на ензима С14-деметилазата, което нарушава изграждането и функционирането  на клетъчната мембрана и спиране растежа на мицела на гъбата.

Комбинирането на два различни механизма на действие осигурява ефикасен контрол на гъбните патогени.

 

 

Количество на работния разтвор: 0,5 л вода за 100 кг семена

Момент на приложение: третиране на семената ВВСН 00

Максимален брой прилжения: 1

Забележка: Максимална посевна норма: 30 кг семена / дка.

свали лист за безопасност

Category: