БЕЛУРЕ-Т

Project 26 of 108

Системен, вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели в житни култури

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 750 г/кг трибенурон-метил

ФОРМУЛАЦИЯ: ВГ вододиспергируеми гранули

 

УПОТРЕБА НА БЕЛУРЕ-Т:

Култура Контролирани плевели Доза Момент на приложение
пшеница, ечемик, тритикале, ръж и овес Широколистни плевели 2 г/дка Да не се прилага след BBCH 39 (флагов лист)

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

БЕЛУРЕ-Т се абсорбира от листата и се предава чрез възходящите и низходящите проводящи системи към меристемната тъкан, като блокира клетъчното делене. Той действа чрез инхибиране на ензима ацетолактат синтаза (ALS).

БЕЛУРЕ-Т бързо предизвиква спиране на растежа на чувствителните плевели (предимно широколистни плевели), които загиват след 3 до 6 седмици. Трибенурон-метил принадлежи към групата на сулфонилуреите. Чувствителните широколистни плевели променят цвета си, после прогресивно изсъхват обикновено от 2 до 4 седмици след третиране.

БЕЛУРЕ-T е селективен при всички съвременни сортове твърда и мека пшеница, зимен и пролетен ечемик, тритикале и ръж. Ефикасен е срещу голям брой широколистни плевели, когато се използва в начална фаза на развитие и активен растеж на плевелите. Чувствителността на плевели зависи както от доброто омокряне с работния разтвор така и от условията на средата. Възможно е плевелите поникнали след третирането да не се повлияят в пълна степен.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Азмацук Млечка
Бяла куча лобода Млечок
Венерин гребен Обикновен сгърбун
Видове глушина Обикновен спореж
Видове горуха Обикновена колянка
Видове здравец Обикновено огнивче
Видове киселец Овчарска торбичка
Видове лайка Паламида
Видове мотовилка Персийско великденче
Видове мъртва коприва Пипериче
Видове подрумче Полска маргаритка
Видове слез Полска метличина
Видове щир Полска незабравка
Врабчови чревца Полски невен
Горва (кардамин) Полски рожец
Горчивка Синап
Гръцка коприва Полско птиче просо
Гъшарка Попова лъжичка
Див мак Самосевка маслодайна рапица
Дива ряпа Самосевка слънчоглед
Дилянка Синя метличина
Колендро Слети коса
Коприва Спореж
Кукувиче око Черно куче грозде
Летен гороцвет Шапиче
   
Умерено чувствителни Устойчиви
Глухарче Великденче
Пача трева Поветица
Лепка Росопас
Фасулче  
Трицветна теменуга  
Синя метличина  

 

свали лист за безопастност