БЕЛУРЕ-Т

Продукт 7 от 117

СИСТЕМЕН, ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
750 г/кг трибенурон-метил

ФОРМУЛАЦИЯ:
ВГ – вододиспергируеми гранули

 

КУЛТУРА БОРБА СРЕЩУ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Пщеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж  Срещу едногодишни широколистни  плевели ВВСН 13-39 през пролетта  (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
Брой мин/макс приложения – 1
Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура.
 2 г/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БЕЛУРЕ-Т е селективен вегетационен хербицид за контрол на едногодиши широколистни плевели при пшеница, ечемик, овес, тритикале и ръж.
БЕЛУРЕ-Т се абсорбира бързо от тъканите на плевелните растения. Растежът на чувствителните видове спира почти веднага след приложението на хербицида. Пълното загиване е в рамките на 7-21 дни, в зависимост от фазата на плевелите и климатичните условия. Приложението на повърхностно активни вещества повишават ефикасността при някои плевелни видове.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
Активното вещество на БЕЛУРЕ-Т – трибенурон-метил, принадлежи към групата на сулфонилуреите. Проникнал в тъканите на плевелните растения, трибенутон-метил инхибира биосинтезата на етеричните аминокиселини валин и изолевцин. Спира клетъчното делене и растежа на плевелите, вследствие на което те загиват.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Плевели Ниво на чувствителност
Къклица (Agrostemma githago) Чувствителен
Полско подрумче (Anthemis arvensis) Много чувствителен
Черен синап (Brassica nigra) Много чувствителен
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris) Много чувствителен
Паламида (Cirsium arvense) Чувствителен
Обикновена лепка (Galium aparine) Много чувствителен
Стъблообхващаща мъртва коприва (Lamium amplexicaule) Много чувствителен
Червена мъртва коприва (Lamium purpureum) Много чувствителен
Полско врабчово семе (Lithospermum arvense) Много чувствителен
Лайка същинска (Matricaria chamomilla) Чувствителен
Полски мак (Papaver rhoeas) Чувствителен
Поветицовидно пиперче (Polygonum convolvulus) Много чувствителен
Полски синап (Sinapis arvensis) Много чувствителен
Видове великденчета от род (Veronica sp.) Чувствителни
Врабчови чревца (Stellaria media) Чувствителни
Видове теменуги от род (Viola sp._ Умерено чувствителни

 

свали лист за безопасност

 

Category: ,