БАЗИКТЕК

Продукт 47 от 109

Основно вещество с ефект на инсектицид, акарицид и фунгицид, на основата на Urtica sp.

 

Състав % тегло/обем:

1,5% (15 г/л течен екстракт от Urtica spp.)

pH=6

Концентриран екстракт, произведен от 75 г/л  свежи листа от коприва Urtica spp. (Urtica dioica и Urtica urens)

Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент (ЕО) 834/2007.

Употреба, съгласно SANTE/11809/2016

Основно вещество. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/419 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2017 година за одобряване на основното вещество Urtica spp. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

Активно вещество: Филтриран воден екстракт, получен чрез мацерация и смесване на два вида коприва. Базиктек е високотехнологична формулация от основни вещества с доказани фитосанитарни свойства. Употребата му намалява появата и честотата на заболяванията на растенията. Това позволява да се ограничат приложенията на синтетични продукти за растителна защита, което от своя страна намалява негативното въздействие върху околната среда.

Начин на действие:

Базиктек е продукт с широк спектър на действие за защита на растенията. Екстрактът от коприва е с подхранващо, инсектицидно, акарицидно, бактерицидно и фунгицидно действие. Kонтролира неприятели като листни въшки, листни бълхи, молци, акари, както и заболявания като мана, брашнеста мана, сиво гниене, листни петна и др. Той е органичен биоразградим продукт, идеален за производство на култури без остатъци.

Препоръки за употреба:

Дозата на приложение е 100-300 мл за 100 л вода. В зависимост от културата се използва количество разтвор достатъчно да осигури добро омокряне на листната маса.  

Инсектицидно действие:
– Ябълки, Сливи, Праскови, Нектарини, Касис/Френско грозде, Орехи, Бадеми, Череши, Вишни – срещу Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Зелена розена листна въшка (Macrosiphum rosae), Кръвна въшка (Eriosoma lanigerum), Касисова листна въшка (Cryptomyzus ribis), Орехова листна въшка (Callaphis juglandis), Черна черешова листна въшка (Myzus cerasi);

– Ябълки, Круши – срещу Ябълков плодов червей (Cydia pomonella);
– Бобови култури – срещу Черна бобова листна въшка (Aphis fabae);
– Картофи – срещу Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae);
– Марули, Зеле – срещу Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae), Листна въшка по салатата (Nazonovia ribisnigri);
– Червен бъз – срещу листни въшки по бъз (Aphis sambuci);
– Рози – срещу Зелена розена листна въшка (Macrosyphum rosae);
– Спирея – срещу листни въшки (Aphis spiraephaga);

– Видове зеле, Маслодайна рапица, Видове ряпа – срещу Зелеви бълхи (Phyllotreta nemorum), Зелев молец (Plutella xylostella);

Акарицидно действие:
– Бобови култури – срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae);
– Лозя – срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), (Tetranychus telarius);

Фунгицидно действие:
– Ябълки, Сливи, Праскови, Череши – срещу Алтернария (Alternaria alternata), Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa), Сиво гниене (Botrytis cinerea), Ризопусно мокро гниене (Rhizopus stolonifera);
– Лозя – срещу мана (Plasmopara viticola);
– Видове зеле, Видове синап, Видове ряпа – срещу алтернария (Alternaria sp.);
– Краставици – Брашнеста мана (Erysiphe polygoni),-        Алтернария (Alternaria alternata f. sp.cucurbitae
– Картофи – срещу мана (Phytophthora infestans).

КАРАНТИНЕН СРОК: 7 дни за всички култури

Максимален брой приложения: 6 приложения

Минимален интервал между приложенията: 7 дни

свали лист за безопасност